Persoonsgegevens en Privacy (AVG)

Wie zijn wij?

Monsieur en Madame Siroop is de handelsnaam van G.J.C. Hoogendoorn

Noorderduinstraat 705 - 1361 DB Almere - Nederland

Tel: +31651029958 

Monsieur en Madame Siroop maakt gebruik van de website delekkerstesiroop.nl

E-mailadres: madamesiroop@gmail.com
KvK-nummer: 69200254
Btw-identificatienummer: NL001171970B26


Persoonsgegevens die wij van u gebruiken

Monsieur en Madame Siroop - delekkerstesiroop.nl verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze webshop en/of waarbij u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij van u gebruiken:
- Voornaam, achternaam en eventueel voorletters
- Adresgegevens
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- Overige aanvullende persoonlijke gegevens, die u zelf aan ons verstrekt, via mail, schriftelijk en/of telefoon

Zonder uw gegevens hebben wij geen mogelijkheid tot het uitvoeren van de door u met ons afgesloten overeenkomst

 
Waarom gebruiken we uw gegevens?
Monsieur en Madame Siroop - delekkerstesiroop.nl gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Leveren van bestellingen
- Verzenden van nieuwsupdates en/of kortingsacties

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Monsieur en Madame Siroop - delekkerstesiroop.nl heeft als ondernemer een fiscale bewaarplicht voor haar basisadministratiegegevens van 7 jaar

Delen met anderen
Monsieur en Madame Siroop - delekkerstesiroop.nl gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend waar dit nodig is voor de uitvoering van de leveringsovereenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiervoor een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering naar madamesiroop@gmail.com. Bij het verzoek tot inzage stuurt u een kopie van uw legitimatiebewijs mee. U kunt in deze kopie de niet relevante gegevens zwart maken, denk hierbij aan:
- Nummer van het legitimatiebewijs
- BSN-nummer
- Pasfoto
- Strook met nummers onderaan uw paspoort
Op deze manier kunnen wij ons ervan overtuigen dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Monsieur en Madame Siroop - delekkerstesiroop.nl zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 21 dagen na datum van het ingekomen verzoek, reageren

Gegevensbeveiliging
In het belang van een ieder neemt delekkerstesiroop.nl de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u het idee of zijn er aanwijzingen dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of is er sprake van misbruik? Neem dan contact met ons op via madamesiroop@gmail.com